galerie    edition    künstler    ausstellungen    messen    kontakt   hoffmann








gilles gheerbrant

4 echelles
1984

holz lackiert

250 x 20 cm

foto: 2018 by hannes siller



<< zurück nächstes >>